0
0,00  0 προϊόντα

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Όροι Χρήσης


Διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας σε όλους τους επισκέπτες του ιστότοπου:

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Το rollerlovers.com είναι ο ιστότοπος που αφορά την αθλητική σειρά της εταιρείας  Σ. Δασκαλόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε. οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και στην ΒΙΠΕΘ Σίνδου, ΤΚ 57022 (εφεξής «Εταιρεία»). Ο ιστότοπος στοχεύει στην παροχή άμεσων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα του, επιτρέποντάς τους να κάνουν την ηλεκτρονική παραγγελία τους καθώς και διαδραστική επικοινωνία των επισκεπτών με την Εταιρεία, μέσω του σχολιασμού και της εκδήλωσης της προτίμησής τους σε συγκεκριμένους τύπους, χρησιμοποιώντας εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. 

2. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι παρόντες όροι λειτουργίας και χρήσης του rollerlovers.com είναι εταιρικοί δεσμευτικοί κανόνες, οι οποίοι τηρούνται και επιβάλλονται από την Εταιρεία στην παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας στους χρήστες. Αυτοί οι όροι είναι πλήρως συμβατοί με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και η μη συμμόρφωση των χρηστών της ιστοσελίδας ή τρίτων με αυτούς συνεπάγεται την άρση οποιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας σε σχέση με τυχόν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επηρεάζονται. Οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Εταιρείας να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς να ενημερώνουν τους χρήστες. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν μπορεί να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των συναλλαγών, χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών μέσω της Ιστοσελίδας.
Ο χρήστης που επισκέπτεται τον ιστότοπο αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει αυτούς τους όρους, συμφωνεί με αυτούς και δεσμεύεται να συμμορφωθεί με αυτούς, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που συντάχθηκε με την αποδοχή τους, όσο και στο πλαίσιο της γενικής του υποχρέωσης συμμόρφωσης με το νόμο.

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/97 για την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων».
Με την εγγραφή / δήλωση των δεδομένων σας, όπως όνομα, email, διεύθυνση σπιτιού, τηλέφωνο κ.λπ., παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία τους από την Εταιρεία στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για την υπηρεσία της και για τους σκοπούς της συλλογής τους. 

3.1. Σκοπός της συλλογής και της επεξεργασίας 

Η παραπάνω συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών σας, εμπορική επικοινωνία - προώθηση πωλήσεων μέσω ενημερωτικών e - mail / ενημερωτικών δελτίων (π.χ. πληροφορίες για νέα προϊόντα και προσφορές, για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, κ.λπ.), τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας, καθώς και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και μόνο δηλώσεων (που δεν θα περιέχουν προσωπικά δεδομένα που μπορεί να οδηγήσουν στον προσδιορισμό των ατόμων). 

3.2. Παραλήπτης προσωπικών δεδομένων 

Αποδέκτης των παραπάνω προσωπικών δεδομένων είναι η Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί να αναθέσει σε τρίτους την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την εκτέλεση παραγγελιών, την εμπορική της επικοινωνία με τους χρήστες ή την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων και εξατομικευμένων προσφορών, σε τρίτο μέρος που συνεργάζεται με αυτήν την εταιρεία. Ο τελευταίος πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του απορρήτου που τηρεί η Εταιρεία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.
Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν μπορεί να αποκαλύψει, να μεταφέρει, να πουλήσει ή να ανταλλάξει τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία παραμένουν εμπιστευτικά. Κατ 'εξαίρεση, οι πληροφορίες που τηρούνται μπορούν να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

3.3. Διάρκεια διατήρησης προσωπικών δεδομένων και δικαιωμάτων εγγεγραμμένων χρηστών 

Η Εταιρεία διατηρεί ένα αρχείο με τα παραπάνω δεδομένα για το χρονικό διάστημα που θα παραμείνετε εγγεγραμμένος χρήστης. Ως εγγεγραμμένος χρήστης του ιστότοπού μας μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία (άρθρο 12 του Ν. 2472/1997), καθώς και να ζητήσετε την αλλαγή ή τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών και γενικά να εγείρετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν (άρθρο 13 Νόμος 2472/1997). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της Εταιρείας μέσω e - mail στο info@rollerlovers.com

4. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των υπηρεσιών, ήχου, βίντεο, ονόματα, λογότυπα, διακριτικά, προϊόντα και γενικά όλα τα αρχεία έργων πνευματικής ιδιοκτησίας, κατατεθειμένα σήματα και σήματα κατατεθέντα της η Εταιρεία ή και τους συνεργάτες του και προστατεύονται βάσει των σχετικών διατάξεων του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων.
Επομένως, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, λήψη , επεξεργασία, μεταπώληση, δημιουργία ενός έργου παραγωγής ή παραπλανητικό κοινό σχετικά με τον πραγματικό πάροχο περιεχομένου της Ιστοσελίδας. 

5. ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων προϊόντων. Ωστόσο, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητάς τους, δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή της παραγγελίας σας.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων που έχουν ξεφύγει από την προσοχή ή έχουν εμφανιστεί ακούσια ή λόγω οποιασδήποτε διακοπής λειτουργίας της Ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.
Επιπλέον, η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για απάτη και βαριά αμέλεια έναντι των χρηστών σε περίπτωση μη εκτέλεσης της παραγγελίας ή καθυστέρησης στην παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων. Επιπλέον, προορίζεται για το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.).
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, θετική ή αρνητική, άμεση ή έμμεση, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του ιστότοπου καθώς και από σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή τη μετάδοση πληροφοριών μέσω της Διαδίκτυο.
Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν σε χρήστες κατά την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας, τα οποία σχετίζονται με τη συμβατότητα της υποδομής τους με αυτήν ή με τυχόν "ιούς" ή άλλα επιβλαβή στοιχεία που περιέχονται στους ιστότοπους.

5. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

5.1. Όροι συναλλαγής 

Η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας δεν συνεπάγεται επιπλέον επιβάρυνση πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για τη γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο που καταβάλλεται μόνο στους αρμόδιους τρίτους παρόχους .
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διατηρήσει ή να αρνηθεί την εκτέλεση εντολών, αρκεί να γνωστοποιήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τους λόγους για τη σχετική κράτηση ή απόρριψη.
Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, παραπόνου, παρατήρησης κ.λπ., που προκύπτει κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, ο χρήστης πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία.

5.2. Περιγραφή της διαδικασίας αγοράς προϊόντος 

Για να αγοράσετε προϊόντα από τον ιστότοπό μας, ακολουθούν τα ακόλουθα βήματα:
1. Επιλέγετε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων από τον κατάλογο προϊόντων και τους τοποθετείτε στο καλάθι αγορών σας.
2. Συμπληρώστε τα στοιχεία της παραγγελίας, π.χ. μέθοδο πληρωμής, διεύθυνση αποστολής.
3. Επιθεωρείται η συνολική εικόνα της παραγγελίας.
4. Δίνετε την τελική παραγγελία της παραγγελίας.

5.3. Περιγραφή προϊόντος / χρώματα 

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παρουσιάσει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τα προϊόντα που διατίθενται από αυτήν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.
Η Εταιρεία έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εμφανίσει με ακρίβεια τα πραγματικά χρώματα των προϊόντων, όταν εμφανίζονται στον Ιστότοπο. Η Εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη και δεν εγγυάται την απόλυτη ακρίβεια της εμφάνισης των χρωμάτων των προϊόντων στην οθόνη του υπολογιστή του χρήστη, καθώς εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά κάθε οθόνης και υπολογιστή. 

5.4. Ηλεκτρονική κατάθεση παραγγελιών 

Οι παραγγελίες σας αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και μπορείτε, αν θέλετε, να γνωρίζετε το περιεχόμενο της παραγγελίας σας.
Η χρήση της ιστοσελίδας είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την κακόβουλη παρέμβαση τρίτων. Οι επισκέπτες του ιστότοπου δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση του Ιστότοπου και ότι δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. 

5.5. Τιμές προϊόντος 

Η τιμή κάθε προϊόντος αναφέρεται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα / κάτω από κάθε προϊόν. Οι τιμές περιλαμβάνουν το νόμιμο ΦΠΑ. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προσαρμογής των τιμών χωρίς προειδοποίηση. 

5.6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Μπορείτε να πληρώσετε για την παραγγελία σας μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών VISA & MASTERCARD, μέσω αντικαταβολής είτε μέσω τραπεζικού εμβάσματος.
5.7 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Παράδοση προϊόντων:
Η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Σάββατο, εντός 3-5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων σας.

Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή αδυναμίας παράδοσης, η οποία οφείλεται σε ανωτέρα βία (ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κ.λπ.), ωστόσο πρέπει να σας ενημερώσει, προκειμένου να δηλώσετε εάν θέλετε να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή βάσει της νέες συνθήκες.

Έξοδα ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:
Το κόστος των εξόδων αποστολής αναγράφεται πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και διαφέρει ανάλογα με την ποσότητα, τον όγκο και το κόστος της παραγγελίας σας.
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Πολιτική επιστροφών 

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν σας ικανοποιεί πλήρως, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο ή να αλλάξετε τον αριθμό ή το χρώμα. Η αλλαγή του προϊόντος μπορεί να γίνει μόνο με την απόδειξη αγοράς. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση δεν είναι δυνατή λόγω της μη διαθεσιμότητας του ζητούμενου προϊόντος, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας προσφέρουμε εναλλακτικές λύσεις. Για τη διαδικασία αντικατάστασης, η μέγιστη περίοδος επιστροφής είναι έως δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής, σε περίοδο έκπτωσης το περιθώριο επιστροφής ορίζεται σε έξι (6) ημερολογιακές ημέρες. Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται από την Γενική Ταχυδρομική ή από άλλον ταχυμεταφορέα της προτίμησής μας, ή με courier της επιλογής σας και το κόστος καλύπτεται από εσάς.

Σε περίπτωση που το προϊόν που λάβατε είναι ελαττωματικό ή δεν αντιστοιχεί στο προϊόν της παραγγελίας σας, τότε το κόστος επιστροφής βαρύνει την εταιρεία. Για να επιστρέψετε ένα προϊόν, επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 6972800030 ή μέσω e-mail: info@rollerlovers.com.

Το προϊόν που πρέπει να επιστραφεί πρέπει να βρίσκεται στην κατάσταση που λαμβάνεται, δηλαδή πρέπει να είναι πλήρες, χωρίς ζημιά, η συσκευασία του πρέπει να είναι αυτή που συνήθως συνοδεύει το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων όλων των ετικετών / αυτοκόλλητων, των απαραίτητων εγγράφων κ.λπ. και σε κάθε περίπτωση έχει δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, το προϊόν θα σας επιστραφεί με δικά σας έξοδα.

Για να αποφύγετε τη δική σας ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να ελέγχετε προσεκτικά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των προϊόντων που πωλούνται και την ακεραιότητα της συσκευασίας και της ετικέτας τους, προκειμένου να εντοπίσετε τυχόν εμφανή ελαττώματα.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας και εάν το προϊόν δεν έχει αποσταλεί, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών στο +30 6972800030 ή μέσω e-mail: info@rollerlovers.com. Σε περίπτωση αποστολής της παραγγελίας σας, η Εταιρεία θα ενημερώσει τον ταχυμεταφορέα για να επιστρέψει το δέμα στις εγκαταστάσεις της.

ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΣ ΝΟΜΟΣ

Για οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από τη χρήση των υπηρεσιών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας, εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τους τρέχοντες όρους χρήσης μεταξύ ενός χρήστη και της Εταιρείας, ο πρώτος υποχρεούται, πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε νομική ενέργεια, να επικοινωνήσει με την Εταιρεία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την εμφάνιση των σχετικών συμβάντων. Η μη συμμόρφωση με αυτόν τον όρο συνιστά παραβίαση ενός βασικού συμβατικού όρου που έχει συναφθεί μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 09:00 - 21:00

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

ΕΝΤΟΣ 48 ΩΡΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

ΑΝΩ ΤΩΝ 100€

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ